Close

12.3.2020

Zrušení všech hromadných akcí

Dne 12. března 2020 vyhlásila Vláda ČR Mimořádným nařízením nouzový stav z důvodu ochrany obyvatelstva před pandemií nemoci COVID-19. Jedním z přijatých opatření je zákaz všech akcí, které mají více než 30 účastníků.  Vzhledem k těmto skutečnostem opětovně důrazně doporučujeme všem našim místním organizacím odložení všech hromadných akcí (výročních členských schůzí, rybářských závodů, školení a dalších podobných akcí) po dobu trvání již zmíněných opatření. Všechna tato opatření mají ochránit před rozšířením nemoci, která ohrožuje zejména naše starší kolegy a mají zabránit přetížení zdravotního systému.

Český rybářský svaz, z.s., Jihočeský územní svaz v souladu s nařízením vlády ruší všechny jím plánované hromadné akce po dobu kdy budou platit vládou přijatá opatření.
Přehled akcí které jsou tímto zrušeny nebo odloženy:

– Výroční členské schůze MO
– Školení vedoucích rybářské stráže
– Semináře rybářských hospodářů
– Rybářské závody sportovních odborů

Jsem přesvědčen, že všichni naši rybáři a funkcionáři jsou rozumní a vzdělaní lidé a jsou si vědomi toho, že nade vší naší krásnou zábavou, kterou rybolov beze sporu je, stojí zdraví a život našich rybářů a spoluobčanů.

Ing. Karel Koranda, předseda JčÚS ČRS