Close

8.11.2016

VLTAVA 33 (421 081)

Délka: 20,0 km
Rozloha:  20,00 ha

Organizace pověřená hospodařením: MO Volary

 

Popis revíru

GPS Z: 48°47’35.305″N, 13°57’2.531″E, K: 48°52’55.401″N, 13°51’54.215″E
Od silničního mostu Želnava – Nová Pec až k železničnímu mostu trati Volary – Černý Kříž se všemi přítoky (které jsou CHRO – lov ryb zakázán) včetně tůní a nádrží:

Ovesná v k. ú. Želnava 2,0 ha
(GPS 48°48’15.048″N, 13°57’8.516″E)
Záhvozdí Pěkná 0,5 ha
(GPS 48°49’42.16″N, 13°56’5.999″E)
Pěkná Pěkná 1,5 ha
(GPS 48°50’50.011″N, 13°55’19.17″E)

Všechny přítoky jsou chovné – lov ryb zakázán. Od jižního ohybu druhého východního meandru pod železničním mostem trati Volary – Černý Kříž (GPS: 48°52’44.373’’N, 13°52’11.316’’E) po soutok Teplé Vltavy s Volarským potokem (GPS: 48°52’18.729’’N, 13°53’26.246’’E) je CHRO – je zde zakázán jakýkoliv přístup k řece včetně brodění. V Národním parku Šumava se lze pohybovat jen po vyznačených cestách. Přístup k řece od železničního mostu Volary – Černý Kříž až po CHRO pouze z levého břehu. V tomto úseku platí také zákaz brodění. Od soutoku Teplé Vltavy s Volarským potokem po soutok se Studenou Vltavou ve Smolné Peci (GPS: 48°51’32.518’’N, 13°53’35.014’’E) je přístup jen po levém břehu. Dále až po soutok s Uhlíkovským potokem (GPS: 48°49’23.393’’N, 13°56’15.682’’E) je přístup pouze z pravého břehu. Od Uhlíkovského potoka po soutok se Starým potokem (Slunečná) (GPS: 48°49’4.666’’N, 13°56’47.418’’E) je přístup z obou stran. Dalších 700 metrů (GPS: 48°48’44.930’’N, 13°56’51.822’’E) je přístupných pouze z levé strany. Níže po toku je přístup z obou stran až k silničnímu mostu v Nové Peci. Lov z plavidel na rozlitinách povolen. Lososovité ryby lze lovit pouze umělými nástrahami, jinak ulovené lososovité druhy ryb musí být s náležitou šetrností vráceny vodě. Na hlavním toku je v dubnu a květnu zákaz brodění. Přístupové trasy, úsek se zákazem brodění a CHRO jsou přesně zakresleny na mapce u popisu revíru na webových stránkách www.jcus.cz. Nejmenší lovná míra pstruha obecného zvýšena na 30 cm.